"Na mijn studie wil ik anderen helpen."

De online collecte 2017 was een groot succes!

Deze tweede editie leverde maar liefst € 14.818,00 op. Wat een geweldig bedrag!

Bijna 70 online collectanten hebben zich ingezet om geld in te zamelen. Honderden mensen deden een bijdrage. Allemaal voor mensen met Cystic Fibrosis.

Collectanten en donateurs, ontzettend bedankt! 

Volgend jaar, in oktober, zal de online collecte weer worden georganiseerd.