De online collecte van 2018 is afgerond

De opbrengst van de online collecte 2018 is maar liefst €11.322,-.

Iedereen die een collectebus aangemaakt heeft en/of gedoneerd heeft, ontzettend bedankt voor jullie hulp en bijdragen.

Volgend jaar in oktober zullen we opnieuw van start gaan met de online collecte. Uiteraard is het in de tussentijd mogelijk om een collectebus aan te maken. Ook kunt u een pagina op onze actiesite aanmaken: https://acties.ncfs.nl/

Wij hopen u volgend jaar weer in actie te zien komen!