Thumb 6a0eadd26eb4da0ae4b7e9b25d52f1227c3f23d7
Qr
F0ffc0a0fa849d2d68a9ba206b0bd9b6fdbd5e4d

Dana & Gijs

Ik collecteer omdat:

Onze dochter Noor CF heeft.
Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar deze ziekte en hier is veel geld voor nodig.
We hopen dat er straks geen levensbeperking meer zal zijn voor onze dochter en lotgenoten met deze ziekte.

Tikkie
155

donaties

€ 2.565

ingezameld